BLIX ondersteunt u in alle fases van de projectcyclus

BLIX ondersteunt u in alle fases van de projectcyclus

BLIX Consultancy is een onafhankelijk adviesbureau in wind- en zonenergie. Wij ondersteunen u door het integreren van kennis en ervaring uit alle fasen van de levenscyclus van een project. Hierdoor bereikt u de laagste energiekostprijs en de hoogste opbrengsten tegen de laagste risico’s. Wij zijn werkzaam voor marktleiders en betrokken bij onshore en offshore windparken en zonnevelden in Europa, Azië en de VS.

Wilt u toetreden tot of succesvoller worden in de wind- of zonne-energiesector? BLIX heeft de praktijkervaring in projecten, maar levert daarnaast ook strategisch advies aan organisaties in de duurzame energiesector. 

Strategisch advies

Haalbaarheid

Wenst u inzicht in de slagingskans van uw wind- of zoninitiatief?

Met een haalbaarheidsanalyse van BLIX krijgt u een helder inzicht in de kansen en belemmeringen van uw wind- of zoninitiatief. Op basis daarvan kunt u besluiten uw windenergie of zon-energieproject wel of niet verder te ontwikkelen, dan wel onderzoek te doen naar wijziging van condities om een betere positie te krijgen. BLIX heeft alle expertise in huis om op onafhankelijke wijze de haalbaarheid van uw initiatief te bepalen.

BLIX biedt de volgende diensten

 • Locatie‐onderzoek 
 • Initiële wind- en/of zonopbrengstberekening
 •  Analyse (milieu‐) technische belemmeringen
 • Opstellen financieel model
 • Opstellen ontwikkelplan

Ontwikkeling

Zoekt u professionele begeleiding bij de ontwikkeling van uw wind- of zonproject?

BLIX adviseurs hebben hands‐on ervaring met het ontwikkelen van onshore en offshore windparken en zonnevelden. Op basis van een goed plan van aanpak nemen wij alle stappen om te komen tot een succesvol project. Wij identificeren belemmeringen en lossen die zo optimaal mogelijk op. Zo verlagen we de risico’s en verhogen we de waarde van uw project, dat is BLIX.

BLIX biedt de volgende diensten

 • Begeleiden m.e.r.‐procedure en vergunningstraject
 • Communicatie & draagvlakvergroting
 • Optimale oplossingen voor (milieu‐)technische belemmeringen
 • Geluid‐ en slagschaduwberekening
 • Parkontwerp (civiel‐ en elektrotechnisch)
 • Aanvraag SDE+ financiering
 • Netaansluiting
 • Contractering bodem‐, golf‐ en windonderzoek (offshore)

Contractering

Hoe maakt u de juiste keuzes voor de contractering van uw wind- of zonnepark?

Elk contract is 'custom‐made' en niet de contractvorm is bepalend, maar de specifieke inhoud. Creativiteit en ervaring maken het verschil. Dat heeft BLIX in huis. Het resultaat is een contract met de juiste voorwaarden, garanties, specificaties en prijs, met een gebalanceerde risicoverdeling. We hebben ervaring met (EU) tenderprocessen en contractvormen zoals FIDIC, UAV‐GC, Logic en NEC3, maar werken ook met eigen templates.

BLIX biedt de volgende diensten

 • Contractstrategie & ‐management
 • Opstellen tenderdocumenten en technische specificaties
 • Uitonderhandelen contracten
 • Package management
 • Aansturen design & engineering
 • Opstellen QHSE plannen

Financiering

Wilt u investeren in een wind- of zonnepark of zoekt u een investeerder?

Voordat u de financiering van een wind- of zonproject rond kunt krijgen, is er een onafhankelijke beoordeling nodig van alle contracten, vergunningen, verzekeringen en het financiële model. BLIX levert voor ontwikkelaars, financiers of investeerders due diligences op technisch en contractueel vlak.

BLIX biedt de volgende diensten

 • Technische & contractuele due diligence
 • Investeringsadvies
 • Financiële modellering
 • Stroomcontracten (PPA) 
 • Opstellen financiële contracten

Bouw

Zoekt u een ervaren bouwmanager of site supervisor van een wind- of zonnepark?

BLIX leidt voor u de bouwvoorbereiding en bouwvergaderingen, verzorgt het interface management van contractors en voert site supervisie en QHSE audits uit. Hiervoor heeft BLIX zeer ervaren project‐ en bouwmanagers en site supervisors van onshore en offshore windparken en zonneparken in dienst. 

BLIX biedt de volgende diensten

 • Bouwmanagement
 • Site supervisie
 • Veiligheid- & gezondheidsplannen (HSE)
 • Kwaliteitsmanagement (QA/QC)
 • Overname-inspecties
 • Claims management

Beheer

Wilt u een optimale betrouwbaarheid en beschikbaarheid van uw wind- en/of zonnepark?

Onze technische, commerciële en contractuele expertise helpt u om op een veilige manier de beste prestaties uit uw windpark te halen. De adviseurs van BLIX hebben rijke ervaring met het beheren en onderhouden van windturbines.

BLIX biedt de volgende diensten

 • Opstellen O&M strategie
 • Aansturing onderhoud & beheer
 • Afname- en eindegarantie inspecties van windturbines
 • Contract & projectmanagement grootschalige reparaties
 • Decommissioning