Windpark Waalwijk Haven 8 Zuid

Vergunning verkrijging en omgevingsmanagement

BLIX ondersteunt bij de ontwikkeling van drie tot vijf windturbines (circa 9 -15 MW) in het zuidelijk deel van industrieterrein Haven 8 te Waalwijk. In het noordelijk deel van dit industrieterrein staan reeds vijf windturbines van Eneco die vervangen gaan worden door twee grotere windturbines. Gemeente Waalwijk wil de plaatsing van de nieuwe windturbines in het zuidelijk deel afstemmen met de vervangingsplannen in het noordelijk deel, met de wensen van de bestaande industrie en inwoners. Dit op basis van het principe van 'Sociaal Levende Wind', waardoor lusten en lasten eerlijk verdeeld worden.

BLIX leidde de ontwikkeling van het project met de direct betrokken partijen, verzorgde de benodigde onderzoeken voor vergunning, berekende de verschillende scenario’s voor noord en zuid met in totaal 5 tot 7 windturbines, bereidde de SDE+ subsidieaanvraag voor en schreef mee aan het raadsvoorstel.

Parallel werd een omgevingstraject gestart om bedrijven en omwonenden te informeren en betrekken. Een vaste klankbordgroep van omwonenden werd gevormd op de eerste informatiemarkt, zij bewaken een eerlijke verdeling van de lusten en lasten. De gemeenteraden van drie gemeenten en de klankbordgroep zijn gaan kijken bij windturbines in werking. Dit om geluid en slagschaduw te ervaren.

Een tweede informatiemarkt gaf 3D inzicht in de plaatsing van de windturbines, het te verwachten geluid, de slagschaduw en de impact op het landschap. Hierna was het besluit aan de gemeenteraad.

Media en inwoners en bedrijven worden gedurende het proces middels een webpagina, presentaties en nieuwsbrief op de hoogte gehouden van de voortgang.

De Waalwijkse gemeenteraad heeft besloten om de plek voor windturbine plaatsing te heroverwegen en te verbinden aan een participatietraject vanuit de regionale energie en klimaat strategie (REKS)

Bron animaties: gemeente Waalwijk, webpagina windenergie Waalwijk
Animatie windpark Waalwijk Haven 8 Zuid

Animatie windpark Waalwijk Haven 8 Zuid