TenneT

Stakeholder engagement proces - IJmuiden Ver 2 GW gelijkstroom netconcept

TenneT heeft een 2GW gelijkstroom netconcept ontworpen voor het offshore windgebied IJmuiden Ver, dat tussen 2027-2030 in gebruik genomen zal worden volgens de ‘Routekaart windenergie op zee 2030’. Middels een platform en exportkabels zal de opgewekte elektriciteit van de offshore windparken worden getransformeerd en aan land worden gebracht voor verdere distributie.

Gezien het belang van bepaalde ontwerpopties voor de elektrische netaansluiting van windparken op zee naar land, heeft TenneT een proces van betrokkenheid voor belanghebbenden opgezet. De ontwikkelaars worden geraadpleegd over het netontwerp door middel van position papers over de technische ontwerpkeuzes, expertsessies en een online communicatieportaal.

Via een iteratief proces van feedback en herziening van de positie beoogt het proces posities te bereiken die door alle partijen worden ondersteund.

Als onafhankelijke partij leidde BLIX dit consultatieproces via een projectleider, dagvoorzitter en communicatiemanager.

Een illustratie van het netconcept.

Een illustratie van het netconcept.