TAQA Energy BV

Due diligence op 600 MW offshore windpark Gemini

BLIX voerde een technische, contractuele, commerciële en organisatorische due diligence uit op het offshore windpark Gemini wat zich toen in de contracterings- en financieringsfase bevond. Gemini heeft een eigen offshore substation en elektrische aansluiting op het landelijke hoogspanningsnet gerealiseerd. Het BLIX team adviseerde TAQA management o.a. over de business case, financierbaarheid van de contracten, risico’s, beheer- en onderhoudsstrategieën, projectorganisatie, planning, budgetten, civieltechnisch en elektrisch ontwerp.