Storm BV

Due diligences en overname-inspecties

In opdracht van de Vlaamse projectontwikkelaar Storm voert BLIX vanaf 2012 veertien technische due diligences uit op haar onshore windparken (totaal 84 MW). Hierbij is vooral gekeken of tijdens de ontwikkeling van de windparken de technische documentatie compleet, grondig en correct is verzameld. Bij de analyse van documenten is gekeken naar ontwerp, vergunningverlening, bouw, beheer en onderhoud van het windpark. Het resultaat is een onafhankelijke toetsing en advies voor een bank en eventueel andere potentiële vermogensverschaffers met het doel het windpark gefinancierd te krijgen.

BLIX ondersteunt ook op O&M-gebied door middel van overname- en eindegarantie-inspecties. De technische status van de windparken is vastgelegd in een rapport voor de eigenaar. 

Jan Caerts, CEO van Storm:BLIX gaat heel zorgvuldig te werk. Dat we nergens in de contracten of in de technische specificaties fouten vinden, heeft te maken met het feit dat zij het werk heel secuur doen en hard werken. Bij BLIX werken mensen met veel ervaring in windenergie in het algemeen, maar ook op specifieke domeinen. Het komt vaak voor dat mensen die specifieke ervaring missen, dus het is goed om te zien dat BLIX de overhand heeft tijdens een project." 

Hennie Veldhuizen voert een inspectie uit voor Storm

Hennie Veldhuizen voert een inspectie uit voor Storm