Storm (België)

Tender- en contractmanagement voor elf windparken op land in België

Storm is een Belgische windparkontwikkelaar met een groeiende portfolio van operationele windparken. Recent heeft BLIX ondersteund bij de aanschaf van windturbines voor 11 windparken. Dit heeft geleid tot contracten bij twee windturbine leveranciers. BLIX begeleidde de onderhandelingen en de technische beoordeling van de contracten.

In 2019 verzorgde BLIX voor vijf windparken tegelijk het inkoopproces van windturbines te begeleiden en de onderhandeling over de onderhoudscontracten aan te gaan. Storm en BLIX kozen toen voor een tenderaanpak waarbij conform vooraf vastgelegde eisen en wensen meerdere windturbineleveranciers een offerte kunnen uitbrengen voor meerdere windparken tegelijk. Deze gecombineerde uitvraag levert uniformiteit op en bovenal een win-win situatie: een efficiëntere uitvoering van het proces voor zowel Storm als de windturbineleveranciers

BLIX coördineert het tender- en contractmanagement voor de overeenkomsten voor de TSA (turbine supply agreement) en MSA (maintenance supply agreement). Het BLIX-team van drie adviseurs werkt hierbij nauw samen met Storm.