Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Validatie netconcept IJmuiden Ver

BLIX heeft de door TenneT gehanteerde aannames en afwegingen om te komen tot een optimale aanlanding van de elektriciteit van het toekomstige windgebied ‘IJmuiden Ver’ gevalideerd. 

BLIX constateert dat de aannames van de TenneT studies valide zijn. In de validatie passeerden zes verschillende scenario’s de revue, variërend van klassieke wisselstroom- en gelijkstroom-platforms van verschillende grootte tot het meest ambitieuze: een eiland-hub.

De conclusie is dat een eiland-hub technisch en economisch haalbaar is, maar niet past binnen de routekaart van de Nederlandse overheid. Het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat heeft op basis van het validatierapport gekozen voor een platform in plaats van een eiland-hub.

>> Download validatierapport