Port of Rotterdam

Ondersteuning businesscase ontwikkeling voor 'North Sea Wind Power Hub'

In opdracht van Port of Rotterdam heeft BLIX ondersteuning geleverd voor het opzetten van een businesscase model om een aantal scenario’s voor een eiland energie-hub door te rekenen. 

BLIX maakte daarvoor een financieel model van de 'North Sea Wind Power Hub', samen met medewerkers van TenneT, Gasunie en Energinet. Port of Rotterdam speelt een cruciale rol in de 'North Sea Wind Power Hub'. 

Lees alles over dit programma: www.northseawindpowerhub.eu