NYSERDA, New York USA

Wind op zee bodemonderzoeken (800 MW)

BLIX heeft een programma opgesteld voor bodemonderzoeken op zee in opdracht van de New York State Energy Research and Development Authority (NYSERDA).

Het doel was om het beschikbare onderzoeksbudget te gebruiken voor maximale reductie van de bodemonzekerheden voor de op zee liggende windpark kavels Hudson Noord en Zuid. Naast strategisch advies, het opstellen van de aanbestedingsdocumenten en het opstellen van de technische en commerciële specificaties, werd aanbestedingsondersteuning geboden aan geselecteerde aannemers voor het uitvoeren van geofysisch en geotechnisch onderzoek. Ook ondersteunde BLIX de selectie van een technisch ingenieur voor verdere ondersteuning tijdens de uitvoering van de onderzoeken.

In februari 2020 is fase 2 van dit project gestart. BLIX helpt momenteel bij het contracteren van de leveranciers om de onderzoeken uit te voeren. Het contracteren van een technisch adviseur voor de opdrachtgever, die verantwoordelijk wordt voor het coördineren van de campagnes, is onderdeel van deze fase.

Doel van de Staat New York is verwoord in de New Green Deal: het doel is 100% schone elektriciteit in 2040. Voor windenergie op zee betekent dit: 'commitment to develop 9,000 MW of offshore wind by 2035, enough to power up to 6 million homes'.

Quote Ben de Sonneville, senior consultant: "We zijn blij dat we de kans hebben gekregen om alle kennis opgedaan met bodemonderzoeken in Europa te implementeren en zo bij te dragen aan een lagere LCoE van de offshore windparkontwikkelingen rond New York."

Green Energy goals State of New York

Green Energy goals State of New York