NOA - Japan

Teach-the-teacher: offshore wind ontwikkeling cursus Azië

In opdracht van Nagasaki Ocean Academy (NOA) ontwikkelde BLIX samen met DOB-Academy*  een tweedaagse cursus over offshore windpark ontwikkeling. Deze cursus is op een maat gemaakte versie van de reguliere cursus die we gezamenlijk hebben ontwikkeld, waarbij nu de Aziatische markt centraal staat. Deze wordt overgedragen aan een selecte groep professoren van de NOA die de cursus gaan geven in Japan. Op basis van bestaande projecten en in overleg met Aziatische partners is de cursus specifiek geschikt gemaakt om kennis op te doen over de ontwikkeling van offshore windparken in Koreaanse, Japanse en Taiwanese wateren. Al het lesmateriaal van de cursus is aangepast naar de wensen en vormgeving van NOA.

De cursus leert professionals middels lezingen en interactieve cases wat er allemaal speelt bij de ontwikkeling van een offshore windpark. De financiële impact van keuzes die deelnemers in de cases maken, wordt direct zichtbaar in de businesscase van het fictieve windpark doordat een financieel model op de achtergrond meerekent. Zo leren de deelnemers direct verbanden te zien tussen gekozen oplossingen en financiële impact.

De cursus gaat dieper in op onder andere de volgende vraagstukken: wat is de impact van een verandering in windsnelheden, wat betekent de keuze voor een bepaald perceel of een bepaalde turbinegrootte, wat als de elektriciteitsprijzen teleurstellen of de ontwikkeling van het elektrische netwerk vertraagt?

Vanwege COVID-19 worden de lezingen in mei overgedragen via online cursussen middels DOB-Academy's live stream service. Later dit jaar wordt Japan bezocht om de professoren de volledige ervaring te geven van de interactieve cases en het bijbehorende financiële model.

* De Oude Bibliotheek (DOB-Academy) verzorgt cursussen op het gebied van offshore energie voor professionals