Confidentiële cliënt

Due Diligence wind- en zonne-energieproject Wildlands

Een niet nader genoemde klant van BLIX wilde het project Wildlands kopen en vroeg BLIX een technische due diligence uit te voeren. Het betrof een vergund windenergieproject van ca. 50 MW en een grondgebonden zon PV-park van ca. 35 ha. met grondcontracten, een voorlopige offerte voor de netaansluiting en een SDE+ aanvraag. Het project werd opgedeeld in twee fasen, waarbij BLIX in de eerste fase met een efficiënte red-flag analyse de grootste projectrisico’s aan haar klant rapporteerde. 

Door deze gerichte aanpak kon de focus in de tweede fase op de gesignaleerde knelpunten gelegd worden. In deze vervolgfase voerde BLIX performance inschattingen uit, werden de opties voor de netaansluiting verder uitgewerkt en werden de budgetoffertes voor windturbines en EPC offertes voor het zonnepark beoordeeld door deze te vergelijken met de grote hoeveelheid referenties die BLIX tot haar beschikking heeft.

Daarnaast maakte BLIX een projectplanning en werd de business case van de klant gevoed met P50 Capex, Devex en Opex inschattingen, waardoor de klant in staat was een optimaal bod (inclusief ontbindende voorwaarden) bij de verkopende partij neer te leggen.