Netbeheerder Elia (België)

Strategisch advies: 40 jaar bestendig beheerplan voor ‘stopcontact’ op zee

BLIX Consultancy ondersteunt de Belgische netbeheerder Elia in het opstellen van een beheer- en onderhoudsstrategie voor haar eerste in eigendom zijnde ‘stopcontact’ op zee: het Modular Offshore Grid. Het gaat om een lange termijn strategie van 40 jaar voor het 400 miljoen euro kostende elektriciteitsplatform op zee met de bijbehorende onderzeese exportkabels. Elia bouwt dit platform en exportkabels, zodat vier geplande windparken op zee in de toekomst hun stroom kunnen afgeven aan het Belgische net. Via het platform wordt de afgegeven stroom gebundeld en zo efficiënt vervoerd naar land over een afstand van 40 kilometer. De verwachte stroomlevering naar land is meer dan 1000 MW.

Elia is verantwoordelijk voor het beheer van het offshore grid, bestaande uit het platform, de kabels en elektrische systemen. De beschikbaarheid van het grid moet conform de eisen van netbeheerder Elia 100% zijn. Om dit te garanderen heeft BLIX in nauwe samenwerking met Elia een gedegen onderhoudsstrategie voor het vaste- en schaduwnetwerk van de schakelkast en elektrasystemen ontwikkeld. Uit deze strategie vloeiden o.a. de voorwaarden voor de inkoop van onderhoudsdiensten voort. Daarnaast werden kwaliteitseisen opgesteld voor de opleiding van personeel, de logistiek van en naar het platform werd gepland en er is aandacht besteed aan andere belangrijke onderdelen van offshore beheer en onderhoud.

Substation MOG I

Substation MOG I