Kroningswind (70-80 MW)

19 windturbines op Goeree-Overflakkee

Kroningswind (70-80 MW) is een project in Zuid-Holland. In 2013 is Kroningswind ontstaan vanuit een lokaal initiatief van tien agrarische families op Goeree-Overflakkee. Inmiddels is het project onderdeel van de gemeentelijke en provinciale windplannen. Vanaf 2022 zullen 19 windturbines ongeveer 60.000 huishoudens van groene stroom kunnen voorzien.

BLIX was betrokken bij de aankoop van het project in 2019 als technisch adviseur van TINC*. Nu is BLIX verantwoordelijk voor de contractering van een wind turbine leverancier en civiel-elektrische aannemer en voor het risicomanagement en de communicatie. Samen met Greentrust en Incredible voeren we de directie van het project in opdracht van de Kroningswind board geleid door TDP.

www.kroningswind.nl

*TINC is een beursgenoteerde investeringsmaatschappij die participeert in bedrijven die actief zijn in het ontwikkelen, realiseren en uitbaten van infrastructuurprojecten en bedrijven. Deze portefeuille genereert kasstromen die over de lange termijn een duurzaam karakter hebben en de basis vormen voor het dividendbeleid van TINC.