QuickScan

Fill in the Dutch form and we will inform you within 10 business days whether your plot, lake, harbor, parking area or field of 5 hectare or more is suitable for solar panels and / or wind turbines. Currently we only have a Dutch form available.

Please complete all fields.

You will receive a no-obligation estimate of your options in terms of destination, network connection and financial return on your email address.

After successfully submitting the form you will be redirected to a Dutch thank-you page.

Vraag 1 van 8

Vraag 2 van 8 Vul de kadastergegevens in voor het perceel en/of water waar u duurzame energie wilt oogsten. Mocht het om meerdere locaties gaan, voeg dan per locatie de gegevens in.

Bijvoorbeeld 'Rommeldam/K/012345/Betreft voormalige stortplaats.'

Vraag 3 van 8 Op welk adres bevindt dit perceel of water zich?

Vraag 4 van 8 Wat is de omvang van het perceel en/of water?
Geef zo nauwkeurig mogelijk aan om hoeveel oppervlakte het gaat.

Vraag 5 van 8

Vraag 6 van 8

Vraag 7 van 8 Wat is de naam, het telefoonnummer en emailadres van degene aan wie wij de resultaten van de QuickScan kunnen sturen?

Vraag 8 van 8: check! Heeft u alle vragen zo goed mogelijk ingevuld? Dan kunt u het formulier versturen.