QuickScan

Vul het formulier in en wij geven na 10 werkdagen een antwoord op de vraag of uw perceel, meer, haven, parkeerterrein of veld van 5 hectare of meer geschikt is voor zonnepanelen en/of windmolens.

Graag alle velden invullen. 

U krijgt op uw emailadres een vrijblijvende inschatting van de mogelijkheden op uw locatie voor het verkrijgen van een vergunning, netaansluiting en het mogelijk op te leveren financieel rendement.

Vraag 1 van 8

Vraag 2 van 8 Vul de kadastergegevens in voor het perceel en/of water waar u duurzame energie wilt oogsten. Mocht het om meerdere locaties gaan, voeg dan per locatie de gegevens in.

Bijvoorbeeld 'Rommeldam/K/012345/Betreft voormalige stortplaats.'

Vraag 3 van 8 Op welk adres bevindt dit perceel of water zich?

Vraag 4 van 8 Wat is de omvang van het perceel en/of water?
Geef zo nauwkeurig mogelijk aan om hoeveel oppervlakte het gaat.

Vraag 5 van 8

Vraag 6 van 8

Vraag 7 van 8 Wat is de naam, het telefoonnummer en emailadres van degene aan wie wij de resultaten van de QuickScan kunnen sturen?

Vraag 8 van 8: check! Heeft u alle vragen zo goed mogelijk ingevuld? Dan kunt u het formulier versturen.