Zeer ervaren, onafhankelijke en internationale offshore wind consultant

Onze 15 jaar lange ervaring in de offshore windindustrie draagt bij aan het effectieve management van uw windproject in alle fasen.

Dagelijks werken onze interim managers en consultants in het kernteam van grote internationale offshore windprojecten. Wij nemen het volledige management uit handen of ondersteunen uw project daar waar nodig met een grote betrokkenheid en gevoel voor verantwoordelijkheid.

Ons doel is dat uw offshore windpark gerealiseerd wordt met de laagste energiekostprijs, tegen de laagste risico’s met de hoogste opbrengsten.

Rollen die wij vervullen binnen projectteams zijn: Owner’s Engineer, (Assistent-) Project Director, Technical Project manager, Balance of Plant manager, Windturbine Package Manager, Offshore Substation Package Manager, Financial Model Lead, Risk Manager, Interface Manager.