Windturbine APK

Column door Maarten Timmerman

De laatste tijd hebben berichten over losvliegende windturbine onderdelen de media bereikt. In een korte periode ontstonden- onafhankelijk van elkaar - problemen met de bladen van turbines bij Medemblik, Andijk en Tzummarum. In reactie op deze berichten stelde TU Delft hoogleraar Van Bussel voor om elke twee jaar een verplichte onafhankelijke APK-keuring in te voeren voor turbines die ouder zijn dan twaalf jaar. Een vergelijkbaar idee is een jaar geleden door BLIX in de markt gezet als het Eyewind APK-concept.

Je moet er niet aan denken wat er kan gebeuren als iemand in de buurt is op het moment dat de bladen losraken. Gelukkig stonden de molens bij Andijk en Medemblik niet in de buurt van bebouwing, maar de losgeraakte wiek in Tzummarum is door het dak van een stal gevallen en dat had vervelende gevolgen kunnen hebben. De regelgeving in Nederland is strikt. Tegenwoordig wordt in de vergunning voor het plaatsen van een windturbine afgedwongen dat de kans dat loslatende bladen persoonlijke ongelukken veroorzaken kleiner is dan één op een miljoen. De kans dat ik door een omvallende boom wordt geraakt is hiermee aanzienlijk groter.

De levensduur van een windturbine is doorgaans twintig jaar. De turbines waarvan de wieken zijn losgeraakt betreffen oude machines die deze leeftijd al waren gepasseerd. Je zou verwachten dat deze turbines vervangen of verwijderd zouden zijn, maar er is natuurlijk niets op tegen om ze langer in bedrijf te houden, mits ze goed onderhouden zijn. Hier wringt nog wel eens de schoen. In mijn ervaring bestaat er nogal eens een leemte in kennis tussen de turbine-eigenaar en de partij die het onderhoud op de windturbine uitvoert. Doordat de belangen van beide partijen niet altijd op één lijn liggen kan het gebeuren dat windturbines suboptimaal presteren zonder dat de eigenaar dit in de gaten heeft.

Zeker gezien deze ervaring is BLIX groot voorstander voor het idee van Van Bussel om een APK voor windturbines in te voeren. Blix is daarom vorig jaar - in samenwerking met Eyewings - het Eyewind initiatief gestart. Onder de naam Eyewind voeren we APK-inspecties uit op windturbines met het doel schades vast te stellen die de veiligheid of bedrijfszekerheid nadelig kunnen beïnvloeden. Het grote verschil met de door Van Bussel voorgestelde APK is dat Eyewind ook al bij plaatsing van een windturbine start met inspecties.
De onafhankelijke inspecties en keuringen van Eyewind zijn gericht op het optimaliseren van de productie door het geregeld inspecteren en monitoren van windturbines. Hiermee kunnen schades in een vroeg stadium worden ontdekt of zelfs voorkomen. De veiligheid van de windturbine is door deze nauwgezette controle automatisch gegarandeerd en imagoschade voor turbine-eigenaren kan worden voorkomen. De invoering van een APK levert uiteindelijk meer op dan het in eerste instantie kost. Het mes snijdt dus aan twee kanten.

Ik juich het initiatief van Van Bussel daarom van harte toe.