Windpark Westfrisia mag worden gebouwd

Groen licht van de Raad van State

Op 13 september heeft de Raad van State groen licht gegeven voor de bouw van Windpark Westfrisia. De beroepen tegen de realisatie van het Windpark Westfrisia zijn deels niet ontvankelijk en deels ongegrond verklaard. Dit betekent dat er vijf turbines komen parallel aan de Westfrisiaweg (N302) nabij Zwaagdijk in de gemeente Medemblik.

Het windpark krijgt een vermogen van 10 tot 13 MW. De realisatie van de turbines levert daarmee een belangrijke bijdrage om in 2020 de schone energie doelstellingen voor Noord-Holland te halen.

BLIX Consultancy BV helpt ontwikkelaar Windpark Westfrisia met het tender management van de wind turbines, de civiele en de elektrische infrastructuur. Jan Pronk van Windpark Westfrisia: “ Met deze positieve uitspraak kunnen we nu volle kracht vooruit met de aankoop van de turbines en het selecteren van de aannemers. BLIX helpt ons bij dit proces.”

Achtergrond
Begin februari stelden Provinciale Staten het Provinciaal Inpassingsplan “Windpark Westfrisia” vast. Eind februari heeft het college van Gedeputeerde Staten vervolgens een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van het windpark. Tegen deze besluiten zijn meerdere beroepen aangetekend. De Raad van State stelt in zijn uitspraak nu de provincie in het gelijk.