We are on a mission!

Column door Maarten Timmerman, directeur van BLIX Consultancy

Vorig jaar dachten wij met ons team na over onze missie. Wat zijn onze drijfveren? En wat willen we bereiken? “Het met enthousiaste en excellente teams versnellen van de energietransitie” is uiteindelijk de kern van onze missie. Op het moment van formuleren van deze missie had ik eerlijk gezegd het gevoel dat onze eigen bijdrage beperkt zou zijn, maar nu ik er een jaar later terugkijk, valt het mee.

Een aantal jaar geleden was ik nog slechts voorzichtig optimistisch over de toekomst van de offshore windsector. Ik maakte mij toen zorgen over de snelheid van de noodzakelijke kostendaling en de mogelijkheden voor innovaties in de sector. Maar ik kan nu concluderen dat de toekomst er voor onze sector goed uitziet. Ondanks dat BLIX maar een klein radertje in het geheel is, heb ik echt het gevoel dat wij een wezenlijke bijdrage hebben kunnen leveren aan de positieve ontwikkeling die de sector de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. Het succes van de Nederlandse tenders en het feit dat wij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) konden helpen met het opzetten van deze tenders maakt mij trots. Daarnaast hielpen we ontwikkelaars met hun biedingen op Borssele 1&2, 3&4 en in de Duitse tender en blijven ook de kosten van wind op land dalen. Dat de offshore windprojecten in Duitsland vanaf 2025 zelfs zonder subsidie kunnen worden gerealiseerd maakt het nog mooier.

Toch zijn we er nog lang niet. Nederland wil 16% van de energie duurzaam opwekken in 2023. Wind op land en zee spelen een grote rol in het behalen van deze doelstelling. De hoeveelheid duurzame energie die dagelijks het Nederlandse energienetwerk op gaat, is bij lange na nog niet voldoende. Dus wij zullen met z’n allen goed ons best moeten doen om onze doelstellingen (en liever nog wat meer) te behalen door wind- en zonneparken erbij te blijven bouwen. Om de inpassing van al deze opwekcapaciteit mogelijk te maken is er nieuwe elektrische infrastructuur nodig en moeten er opslagsystemen komen. Om de transport sector te vergroenen zijn waterstof projecten nodig. Offshore olie & gas platformen gaan geëlektrificeerd worden. BLIX is haar activiteiten in die richtingen aan het verbreden.

De offshore wind kennis die in Nederland is opgebouwd wordt steeds meer geëxporteerd. Naast de klassieke offshore wind in beperkte waterdieptes, zijn er nog legio locaties waar het ook hard waait, maar waar de waterdieptes en bodemcondities wat minder gunstig zijn. Voor deze plekken lijken drijvende windturbines nu ook een steeds reëler alternatief te worden. Ik kijk ernaar uit om met mijn collega’s een bijdrage te kunnen leveren aan deze projecten.

Wat ik in ieder geval wel heb vastgesteld is dat het geen kwaad kan om ambitie te hebben en dat het formuleren van een hoogdravende missie niet alleen is voorbehouden aan de Blues Brothers, de Nike’s of de Apple’s van deze wereld.