De zon schijnt voor de klanten van BLIX

Vergunning voor een grootschalig zonnepark aan de A1 bij Wilp (42 MW) behaald

De gemeenteraad van Voorst heeft vorige week ingestemd met het plan van de familie Gooiker voor een grootschalig grondgebonden zonnepark aan de A1 bij Wilp. Een volgende stap is subsidie aanvragen in het kader van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+). BLIX Consultancy levert het projectmanagement in deze ontwikkelfase.

Willy en Brigitte Gooiker hebben in de laatste decennia een succesvolle agrarische onderneming opgebouwd en zijn nu voornemens 35 hectare van hun grond te gebruiken voor een zonneakker om hiermee een substantiële bijdrage te leveren aan een duurzame samenleving. Het project van ongeveer 145.000 zonnepanelen zal naar verwachting een capaciteit van 42 MW krijgen. De zonneakker van de familie Gooiker zal hiermee en significante bijdrage leveren aan de ambitie van Gemeente Voorst om in 2030 energieneutraal te zijn.

Willy Gooiker: “We zijn gewend om zelf te ondernemen, maar de ontwikkeling van een dergelijk zonnepark is toch een vak apart. Met de ondersteuning van de projectmanager van BLIX Consultancy zien we dat we een dergelijk project in eigen beheer kunnen ontwikkelen op een professionele wijze. Dit is essentieel gezien onze strakke planning en de ontwikkelkosten die met een dergelijk project gemoeid gaan, maar ook als we op een later moment in het proces investeerders en financiering willen aantrekken.”  

BLIX Consultancy heeft haar advies en interim projectmanagement diensten voor windenergieprojecten uitgebreid naar de ontwikkeling, contractering en het bouwmanagement van grootschalige zonneparken. Inmiddels helpen wij meerdere klanten bij het ontwikkelen en realiseren van hun zonneprojecten. Uniek hierin is de gecombineerde kennis die BLIX kan leveren in de projecten waar wind en grootschalige zon PV samen komen.