Terugblik op 2019

en de beste wensen voor 2020

Dit jaar bestond BLIX 10 jaar. We vierden dit met een faalfestival in juni, waar ‘Fouten maken Moed’ centraal stond. Faalmeester Remko van der Drift wees ons met behulp van faalfitness op de mogelijkheid die fouten maken biedt. Fouten zijn feiten en feiten bieden kansen. Boos worden op de maker van een fout of op jezelf is daardoor nutteloos en dat lucht op.

In 2020 willen we met u verder groeien, want de energietransitie is aan het versnellen en dat merken we. De fase van praten is voorbij en actie is nodig. Gelukkig heeft de EU dat ook begrepen en ligt er een Europese Klimaatwet klaar. In Azië komt de energietransitie op gang. BLIX is betrokken en zal in Azië verder groeien. 

We danken al onze klanten en partners voor de versnelde energietransitie in 2019. Op naar een gezond en gelukkig 2020.

Wat doet BLIX concreet aan het versnellen van de energietransitie?

In 10 jaar tijd hebben we:

  • Meer dan 30 GW windenergie helpen ontwikkelen en realiseren; waarvan 18 GW offshore en 1.2 GW onshore;
  • Meer dan 80 MWp zonne-energie helpen ontwikkelen en realiseren;
  • Projecten gedaan in Nederland, België, Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Roemenië, Taiwan en de USA
  • Sinds 2017 opereren we CO2 neutraal. We hebben 111 ton CO2 afgekocht (238.000 km werkverkeer, 84 vluchten en ons energieverbruik op kantoor) door te investeren in het verbeteren van houtgestookte kookplaatsen in India. Hierdoor wordt 2/3 minder hout gebruikt en wordt de uitstoot van rook en CO2 vermeden.

24 december 2019, Utrecht