Opzetten van de O&M organisatie voor offshore windpark Rentel

Klant aan het woord: Nathalie Oosterlinck, projectdirecteur van Rentel

Op dit moment staan de funderingen en worden infield cables voor het offshore windpark gelegd. Onder leiding van Nathalie Oosterlinck, projectdirecteur van Rentel, wordt op zee en op land flink doorgewerkt aan de realisatie van het Belgische offshore windpark Rentel (309 MW). Otary is opgericht om offshore windparken te ontwikkelen en is ook (deels) eigenaar van de parken Mermaid en Seastar, waarvoor recent een overeenkomst is bereikt voor de subsidiering met de Belgische regering. BLIX spreekt met Nathalie Oosterlinck over het optuigen van de O&M organisatie van het windpark en de rol van BLIX.

Het team werkt hard aan de verschillende onderdelen voor een gedegen O&M organisatie. Vanuit BLIX is Rein de Wolff, senior consultant, de afgelopen maanden bezig geweest als interim O&M manager. Nathalie Oosterlinck: “Het accent lag de afgelopen maanden op het opstellen van een O&M strategie en het maken van een helder plan. Alle tenders voor de verschillende O&M contracten zijn opgesteld en deze worden nu gecontracteerd. Dit doet hij in nauwe samenwerking met het projectteam van Rentel.”

Daarnaast worden de andere bouwstenen verder gelegd. Nathalie Oosterlinck: “Denk aan het samenstellen van een O&M organisatie in het kantoor in Oostende, het management van de constructie en take-over van het windpark en hand over van operations naar het O&M team.”

Ze vervolgt: “De insteek voor het opzetten van een O&M organisatie is totaal anders dan voor de bouwfase. Voor de O&M fase focus je op het optimaal managen en opereren van je asset. De organisatie wordt opgetuigd voor de komende 20 jaar.” Rein de Wolff voegt toe: “Het leuke aan deze klus is om samen met de klant een optimale strategie te bedenken en daarna de vele ideeën en initiatieven die er zijn binnen het Rentel team goed te structureren om op tijd tot een degelijk en best practice O&M plan en organisatie structuur te komen.”

Naar verwachting zullen eind 2018 alle 42 windturbines van elk 7 MW operationeel zijn. Dit is een totaalvermogen van 309 MW wat stroom zal leveren aan 300.000 huishoudens. De energie geproduceerd door de 42 windturbines wordt via het offshore transformatorstation getransporteerd naar land.