Op de top van de golf

Column van Albert van der Hem

Het lijkt er op dat de groene energietransitie nu echt zo veel momentum heeft gekregen dat er geen weg terug meer is. Vorige maand werd het Parijse klimaatakkoord van COP21 in New York getekend. Nota bene de VS en China trekken de kar. De wonderen zijn de wereld nog niet uit.

We gaan ervoor zorgen dat de temperatuur van de atmosfeer niet meer dan 2 graden gaat stijgen ten opzichte van pre-industriële niveaus. Diverse steenkolenbedrijven zagen hun bedrijf in één klap zo veel minder waard worden dat ze failliet zijn gegaan. ING financiert geen nieuwe kolencentrales en kolenmijnen meer. Toch gaven ze in april met onder andere de Rabobank nog een lening van 1,4 miljard euro aan het Russische steenkolenbedrijf SUEK, met het argument dat dit een herfinanciering van een bestaand project was. Dit leidde desondanks tot grote verontwaardiging bij haar klanten. De Rockefellers stappen uit olie en gas en kiezen voor duurzame energie. Shell is zich weer aan het verdiepen in windenergie, terwijl ze er nog niet zo lang geleden uitstapten met het argument alleen met moleculen bezig te willen zijn.

In Duitsland komt er 1,2 miljard euro beschikbaar om elektrische auto’s aan te schaffen. In Nederland heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen die het kabinet oproept ernaar te streven dat in Nederland in 2025 alleen nog emissieloze auto’s verkocht mogen worden. Volgens minister Kamp is het in 2025 haalbaar om 15 procent van alle nieuw verkochte auto’s volledig elektrisch te laten zijn. Echter, de technologische ontwikkeling van de elektrische auto gaat zo hard dat ik denk dat het percentage veel hoger zal zijn. Al was het maar omdat we dan allemaal graag een grote batterij voor onze zonnepanelen voor de deur willen hebben.

Sinds haar start in 2009 draagt BLIX bij aan de energietransitie en is het ons doel de energietransitie te versnellen. We doen dat door onze klanten te helpen wind op land en wind op zee projecten te ontwikkelen en realiseren. De projecten waar we aan werken worden steeds groter. De kostprijs van de elektriciteit, vooral van wind op zee, wordt steeds lager. Dat draagt allemaal bij aan een duurzame maatschappij.

Ik vertelde dit verhaal aan iemand en zei er bij dat ik het gevoel had op de kop van de golf van de energietransitie te staan. Ik kreeg de nuchtere reactie dat je op de kop van de golf vooral moet oppassen er niet van vanaf te vallen. Dat is waar. Dus zaak om de balans te houden, stevig op het surfboard te blijven staan, de golf goed in de gaten te houden en bij te sturen wanneer nodig. Misschien wordt ie nog wel groter. We hebben er vertrouwen in.