Ton Jacobs

Ton Jacobs is associate bij BLIX. Ton heeft ruime ervaring met projectontwikkeling van afval en duurzame energie projecten. Hij is gespecialiseerd in het ontwikkelen van op maat gemaakte lange termijn elektriciteits inkoopcontracten voor windparken. Hij werkte zowel aan de kant van koper (600 MW Gemini  offshore windpark) als  aan de zijde van verkoper (tender 700 MW offshore windpark Borssele). Daarnaast was hij verantwoordelijk voor due diligences voor acquisitietrajecten met een waarde tussen de 10 en 500 miljoen euro.

“Om een lange termijn overeenkomst te laten slagen moet er een balans zijn tussen het belang van de betrokken partijen. Om die reden zoek ik altijd naar oplossingen in een overeenkomst die passend is voor alle betrokken partijen, maar met een sterke nadruk op de belangen van de opdrachtgever.”