Stefan Segers

Stefan Segers (43) is senior consultant en project manager offshore wind. Hij studeerde Civiele Techniek aan de Technische Universiteit Delft.

Stefan werkte op diverse plekken ter wereld aan projecten op het vlak van ontwerp en bouw voor windparken op zee. Hij vervulde functies variërend van 'Head of Engineering', 'Engineering & Design Manager' tot 'Geotechnical Engineer'. In deze functies was hij verantwoordelijk voor de design & engineering teams die diensten leverden in de gehele projectlevenscyclus van idee tot constructie.

Stefan is een offshore wind professional met een talent voor de menselijke behoeften in een team. Hij is sterk gefocust op de kwaliteit van het proces, de voortgang en de resultaten. Het project binnen gestelde voorwaarden realiseren, terwijl hij deel uitmaakt van een team toegewijde professionals, geeft Stefan voldoening.

"Het is een voorrecht om mijn opgedane ervaringen met het ontwerp en de engineering van windparken op zee in een vroeg stadium te kunnen delen in de projecten waarbij BLIX betrokken is.