Muriel van der Hulst

Muriel van der Hulst werkt ruim dertien jaar in de duurzame energiesector. Zij heeft ervaring in alle procesfasen van een windenergieproject op land en op zee, van vooronderzoek tot vergunning, financiering, bouw en vervanging.

Muriel werkte de afgelopen jaren als: Projectmanager windpark Roggeplaat, windpark Roompotsluis en windpark Neeltje-Jans; Directeur bij E-Connection, Commercieel manager in de wind-op-zee divisies van VolkerWessels en Boskalis.

Bij BLIX werkt Muriel aan de ontwikkeling van windprojecten op land en op zee en is zij manager van het werkveld solar.

Aan de universiteit van Utrecht studeerde Muriel milieumaatschappij-wetenschappen. Zij deed onderzoek naar de ontwikkeling van beleid voor windenergie op zee in Nederland. Speciale aandacht ging uit naar de rollen die stakeholders spelen (ministeries, marktpartijen en milieu- en natuurorganisaties).

Muriel is een van de oprichters van WIREs Netherlands (2017, Women In Renewable Energy sector) – een netwerk gericht op dames werkzaam in de duurzame energie sector.

“Het leveren van een bijdrage aan een wereld waarbij volledig gebruik wordt gemaakt van duurzame energie geeft mij een extra motivatie in mijn werk. Hierin heb ik bij BLIX Consultancy een gemeenschappelijke visie gevonden.”