Michiel Oosterhaven

Michiel Oosterhaven werkt als associate consultant voor BLIX en is een ervaren ontwikkelaar van onshore windparken. Michiel adviseert over ontwikkeltrajecten, due diligence en contract- en constructiemanagement. Hij is in staat van ieder windpark de technische en economische haalbaarheid te bepalen o.a. met behulp van software als windpro en cashflow modellering. Michiel is analytisch sterk en bezit het doorzettingsvermogen om projecten tot een succes te maken. Michiel adviseerde landeigenaren bij de ontwikkeling, contractering en bouw van windpark Wieringermeer. In de afgelopen jaren ontwikkelde hij windparken in Servië en Bulgarije die hij naar Financial Close bracht. Michiel was daar niet alleen verantwoordelijk voor due diligence, maar deed ook het contractmanagement. 

“Ik geloof in het werken in een team van professionals, zodat gebruik gemaakt kan worden van ieders kennis en ervaring om gezamenlijk een optimaal resultaat te bereiken. Dit team vind ik bij BLIX. Ook geloof ik in de energietransitie. Door het werken aan windprojecten lever ik een bijdrage aan verdere verduurzaming van de energievoorziening.”