Maarten Timmerman

Maarten Timmerman is oprichter en directeur van BLIX Asia. Hij is sinds 2000 betrokken bij de ontwikkeling van windparken op zee. Hij heeft zeer uitgebreide kennis van de commerciële, technische en contractuele aspecten die van belang zijn bij een kosteneffectieve ontwikkeling van een grootschalig windpark op zee in wisselende windklimaten. 

Maarten heeft een kernrol gespeeld in het uitdenken van de subsidietenders voor de wind op zee projecten in Nederland. Hij deed dit als adviseur in opdracht van RVO en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De afgelopen jaren heeft hij diverse rollen bekleed binnen de contractering en bouw van wind op zee projecten in Nederland, België, Duitsland en Taiwan. Maarten heeft strategisch inzicht en oog voor managementprocessen, zoals project-, planning-, kwaliteit- en informatiemanagement.

Vanaf het voorjaar van 2020 gaat hij wonen en werken vanuit Taiwan. Het BLIX Asia kantoor is bereikbaar vanuit Nederland. 

​"Ik ben er van overtuigd dat wij dingen in de toekomst anders zullen gaan doen en dat een duurzame energievoorziening hier een belangrijke rol in gaat spelen. Ik vind het prettig om vanuit BLIX een bijdrage te kunnen leveren aan het transitieproces naar een meer duurzame samenleving. De projecten die daarbij horen, zijn vanuit meerdere perspectieven zeer uitdagend en ik vind het leuk om samen met anderen deze uitdaging op te pakken."