Hans de Boer

Hans de Boer is een gedreven, resultaatgerichte en flexibel ingestelde senior ontwikkelaar van windparken. Hij communiceert makkelijk op alle niveaus met stakeholders en projectmedewerkers. Hij is daarbij scherp op zakelijke mogelijkheden en het optimaliseren van business cases en projecten in een werkveld waar tegenstrijdige belangen, beleid en wetgeving op elkaar inwerken. In het veld van projectontwikkeling windenergie heeft Hans ervaring met: quick scans, haalbaarheidsstudies, projectplannen, grondcontracten, ruimtelijk beleid en procedures, ambtelijk en bestuurlijk overleg, reactienota’s, MER technische onderbouwing en optimalisatie, park layout en micro-siting, communicatie (PR, lobby), draagvlakvergroting (consensus bereiken), windopbrengst berekeningen, netaansluiting, turbineaanbesteding en voorbereiding bouw.

Het is een uitdaging om projecten tot een goed einde te brengen en het kunnen werken in een deskundig en multidisciplinair team zoals bij BLIX is daarbij cruciaal. Als het resultaat is bereikt, geeft dat erg veel voldoening!”