Bastiaan Burger

Bastiaan Burger is een civiele ingenieur met een multidisciplinaire achtergrond in projectontwikkeling, engineering, contractering en bouwmanagement in offshore wind en de maritieme sector. Hij is in staat om in complexe contracten en bouwprojecten stakeholders samen te brengen. FIDIC & Logic kent hij van binnen naar buiten.

“Erg leuk om mij, jaren na de samenwerking bij RWE, als zakenpartner bij het BLIX-team aan te sluiten. Ik wil mij breed ontwikkelen, maar mijn focus ligt op de ontwikkelingsfase en het contractmanagement van projecten.”